Om olycka eller stöld skulle uppstå: information vid transportskada

Om godset eller förpackningen uppvisar en synlig skada vid mottagandet, eller om antalet kolli inte stämmer, ska du göra en anmärkning på fraktsedeln. Därefter ska du snarast möjligt skicka en skriftlig reklamation till transportören där ni håller denne ansvarig (utifrån tillgängliga uppgifter om skada eller skillnad i antal).
Samtidigt ska du också anmäla skadefallet till Länsförsäkringar. De handlingar
vi behöver är handelsfaktura, kvitterad fraktsedel och skriftlig anmälan till transportören.

Tidsramar för anmälningsfrist för olika transportsätt (vid icke synliga skador)
Sjötransport: senast 3 dagar efter godsmottagandet
Vägtransport: senast inom 7 dagar från godsmottagandet
Flygtransport: senast 14 dagar från godsmottagandet

Försök alltid att begränsa skadan efter bästa förmåga genom att vidta lämplig eller möjlig åtgärd. Du ska inte returnera, reparera, destruera eller sälja godset. Spara om möjligt både varan och förpackningen i det skick de hade när de ankom. Ta gärna foton som visar såväl skadad vara som förpackning, även innan uppackning.

Vid olycka, stöld eller transportskada – ladda ner Skadeanmälningsblankett här

Tänk på att:

• Begränsa skadan så mycket som möjligt.
• Fotografera skadan om du har möjlighet.
• Vid stöld, gör polisanmälan omedelbart.
• Ersättningskrav ska anmälas inom sex månader.
• Vid synlig transportskada, notera på fraktsedeln och/eller reklamera till transportören.
• Kontakta Länsförsäkringar AB vid större skada.

Bifoga:
• Faktura som visar att utställningsförsäkringen är betald.
• Inköpsfaktura som visar värdet av stulet eller skadat gods (alternativt tillverkningskostnad).
• Polisanmälan, om det gäller stöld.
• Fraktsedel och eventuell reklamation till transportören om utomstående transportör har anlitats.

Skador handläggs av försäkringsgivaren och anmälan ska göras omedelbart.
Skadeanmälan skickas till: marinclaims@lansforsakringar.se
Telefonkontakt: 08-588 40 000
Fax: 08- 670 48 32