start Kalender Lokaler Utställare Om oss Köp biljetter Referenser
Leverans adress

Ankommande gods sändes till:

Stadionmässan
A1-porten
Stadiongatan 25
217 62 Malmö

Märk godset med:
Mässans/konferensens namn
Utställande företag
Monter nummer

Gods får ankomma 1 vardag före inflyttningsdag.
(Tidigare gods faktureras med 250kr/m2 och dag).

Obs! om det behövs trucktjänst för att lasta av godset från lastbil, måste detta bokas 1 vecka före lastdag. (Om inte lastbilen har gavel lift.)

Stadionmässan ansvarar ej för godset om skada uppstår i samband med av- & på-lastning från lastbil med truck, eller annat hjälpmedel.
Stadionmässan ansvarar ej för godset och var det förvaras före, under och efter mässan/arrangemanget om skada/stöld skulle uppstå i Stadionmässans lokaler.

 

Försäkringar/ansvar vid stöld eller olycka.
Allt gods och utrustning som finns i utställarens monter eller i lokalen, ansvarar utställande företag själva för.
Utställande företag skall själva teckna en försäkring som gäller för godset på Stadionmässan, samt vid av- & på-lastning av godset.

Avgående gods skickas från:

Utställande företags namn
Stadionmässan, A1-porten
Stadiongatan 25
217 62 Malmö

Godset skall hämtas senast 1 vardag efter utflyttningsdag,
därefter faktureras utställande företag med 250kr/m2 och dag.

För bokning av hemtransport av gods ansvarar utställande företag själva för.
Utställare skall själva ringa/boka åkeri/transportföretag för hämtning av godset.
För gods i paket/lådor - ställ detta på anvisad plats, bredvid porten.
För pallar/postburar och större gods - låt dessa stå kvar i montern, om ej annat angetts under mässan.