start Kalender Lokaler Utställare Om oss Köp biljetter Referenser
Utställarförsäkring

Försäkringsskydd är viktigt när man flyttar sina värdefulla produkter. Vanliga företagsförsäkringar
täcker inte allt som har med en mässa att göra, utan innebär att dyra extraförsäkringar måste tecknas.
Vår utställarförsäkring täcker bland annat  transport, utställning, gods och stöld från bil eller släp till och från Stadionmässan.


Stadionmässan har i samband med Länsförsäkringar Sak AB tagit fram en av marknadens mest förmånliga försäkringar som är skräddarsydd för ditt mässdeltagande. Den är dessutom enkel att teckna!

Teckna försäkringen här, i vår Mäss-servicebutik, på vår hemsida.
Försäkringen gäller från det att du fått en bekräftelse tillbaka via mail.

Stadionmässans Utställarförsäkring täcker allt detta:

• Ditt gods är helförsäkrat upp till valt försäkringsbelopp under transport till och från mässan men även under av- & på-lastning.
• Under mässan är gods och monter helförsäkrat, inklusive upp och nedpackning.
• Försäkringen gäller även transporter till och från mässan inom EU/EES.
• Försäkringsbelopp för gods gäller upp till SEK 100 000.
• Försäkringsbeloppet kan höjas mot tilläggspremie.
• Försäkringen gäller för utställare och representerade företag i din monter.
• Självrisken är endast 500 kr per skadetillfälle. Vid inbrott i, eller stöld ur, egen (även hyrd) bil och/eller släp är självrisken 20 % av skadebeloppet, lägst 5 000 kr.
• Försäkringsbelopp: upp till 100 000, upp till 250 000 eller upp till 500 000 kr. Belopp över 500 000 kr anmäls särskilt till Stadionmässan.
• Grundpremie brutto: 995 kr.
• Tilläggspremie: 0,45 % vid försäkringsbelopp över 500 000 kr.

• Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Sak AB.

ALLA SKADOR REGLERAS ENLIGT FÖRSÄKRINGSVILLKOREN SOM KAN LADDAS NED HÄR


Skador handläggs av försäkringsgivaren och anmälan ska göras omedelbart efter tillbud.
Skadeanmälan skickas till: marinclaims@lansforsakringar.se
Telefonkontakt: 08-588 40 000
Fax: 08- 670 48 32